पहाडी ठाँउहरुमा दुध बोक्न प्रयोग गरिने ट्यामी

image